Upiti za podatke upravljani od strane IGSS „Data Servera“

Ispod se nalazi lista svih procesa koje IGSS „Data Server“ podržava:
  • Dashboard – Svi podatci na IGSS Dashboard modulu ( BCL, LOG, ALM i HDM )
  • Grafovi – Standardni grafovi ( LOG i BCL ) i korisnički definisani grafovi ( BCL, LOG, ALM i HDM)
  • Alarm log – Historijski alarm log ( ALM )
  • Historija objekata – Historija podataka za individualne procesne komponente ( BCL, LOG i ALM )
  • Svi izvještaji – standardni i korisnički-definisani