Wpisy zdefiniowane przez użytkownika dla menu poleceń w Schematach i Obszarach

  • English

Kiedy tworzymy w IGSS element wizualizacji i podłączamy go do jakiegoś diagramu lub obszaru, możemy teraz dodać do menu kontekstowego swoje własne komendy. Komendy wyświetlane są po kliknięciu prawym klawiszem myszy. Jeśli mamy diagram zwierający kilka stacji pomp, można dodać linki osobno do każdej ze stacji pomp. Link taki możne prowadzić do mapy z zaznaczonym miejscem fizycznej lokalizacji stacja pomp.