Korisnički definisan komandni meni u „diagramima“ i „areama“

Ukoliko kreirate deskriptor u IGSS-u i povežete sa „diagramom“ ili „areom“, od sada možete dodati i korisnički definisane komande u meni. Komande će biti prikazane ukoliko kliknete desnim klikom na referencu. Ukoliko imate diagram za centralni pregled pumpnih stanica, onda možete „linkovati“ svaku pumpnu stanicu. Link može da vodi do mape koja pokazuje na fizičku lokaciju gdje se nalazi pumpna stanica.