Moduł konserwacji IGSS (Maintenance)

  • English

Wszystkie zakłady przemysłowe wymagają wysokiego stopnia stabilności i wydajności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest, poprzez działania konserwacyjne, utrzymywanie sprzętu technologicznego w idealnym stanie.

Moduł konserwacji IGSS oferuje zestaw narzędzi, które szybko i łatwo pomogą zaplanować i przeprowadzić harmonogram prac konserwacyjnych. Moduł poinformuje Cię, kiedy dany sprzęt kwalifikuje się do obsługi konserwacyjnej.

Monitorowanie stanu urządzeń

Każdy obiekt w projekcie IGSS (pompa, zawór itp.) można ustawić w trybie nadzoru technicznego na podstawie czterech parametrów:
  • Całkowity czas użycia – przykładowo, przez ile godzin pompa była uruchomiona.
  • Cykle pracy – przykładowo, liczba cykli operacyjnych dla stycznika elektrycznego.
  • Okresowość – kontrola w określonym przedziale czasu, np. raz w miesiącu.
  • Zliczany limit – kiedy wartość obiektu osiągnie określony limit

Projektant systemu może ustawić zadania konserwacyjne w trakcie projektowania, ale operator również może tworzyć i modyfikować takie zadania w trybie Zarządzania.

Moduł Konserwacji oferuje wgląd w stan konserwacji poszczególnych elementów procesu oraz wyświetla listę następnych kontroli. Pozwala zaplanować czynności konserwacyjne z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu kontrole i wymiany można przeprowadzać w okresie minimalnego działania, na przykład w okresie wakacyjnym. Moduł Konserwacji obsługuje również alarmy, przykładowo jeśli dana część wymaga obsługi konserwacyjnej.

Moduł Konserwacji jest szybki i łatwy do skonfigurowania, zawarty jest w cenie licencji IGSS dlatego nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.