IGSS „Maintenance“ modul

Monitoring/nadzor stanja opreme

Za svaki objekat (pumpa, ventil i td.) u IGSS projektu može biti podešen nadzor baziran na četri procesna parametra:
  • Ukupno vrijeme rada – npr. koliko sati je radila pumpa.
  • Operacijski ciklusi – npr. broj ciklusa koje je odradila neka sklopka.
  • Periodični – npr. inspekcija na određeno fiksno vrijeme, recimo svaki mjesec.
  • Limit brojača – npr. kada vrijednost objekta dostigne definisani limit.

Kreator projekta može podesiti zadaće u Dizajn modu, ali isto tako operator može kreirati i modificirati zadatke u Runtime modu.

IGSS „Maintenance“ modul Vam pruža pregled trenutnih statusa zadataka za procesne komponente i uspostavlja, kreira slijedeči inspekcijski zadatak. Na ovaj način Vam je omogučeno planiranje inspekcije, zamjene dijelova, remonta postrojenja kada je najmanja produktivnost npr. u vrijeme godišnjih odmora. Također IGSS „Maintenance“ modul Vam pruža mogučnost alarmne indikacije kada je neka komponenta dostigla uslov za određenu radnju inspekcije ili servisa.

IGSS „Maintenance“ modul je jednostavan i brz za podešavanje i uključen je u standardnu IGSS licencu što znači da nisu potrebni dodatni troškovi.