Monitorowanie Serwera Danych IGSS

  • English

Serwer danych IGSS uruchamiany jest automatycznie ze startem projektu IGSS. Z modułu Głównego można otworzyć okienko Serwera danych. W okienku tym można monitorować połączenia pomiędzy serwerem IGSS a stacjami operatorskimi.

Monitorowanie Serwera danych IGSS