Serwer danych IGSS

  • English
Serwer danych IGSS jest wydajnym serwerem do przesyłania danych pomiędzy serwerem i stacjami operatorskimi IGSS.

Kiedy operator stacji potrzebuje mieć dostęp do bieżących lub historycznych danych, wysyła zapytanie do Serwera danych IGSS. Serwer wyodrębnia potrzebne dane z plików zawartych w folderze raportów, następnie przesyła te dane do stacji operatorskiej. Obsługa takich zapytań jest bardzo szybka, nawet dla dużej ilości danych. W systemach z mniejszą przepustowością łącza, serwer danych IGSS zadziała znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach IGSS.

Jedynym warunkiem komunikacji między Serwerem danych IGSS i klientami jest połączenie IP oraz otwarcie konkretnego portu TCP/IP.


Przegląd komunikacji Serwera danych IGSS

Serwer danych IGSS odczytuje dane z plików LOG, BCL I ALM, przechowywanych w folderze raportów. Jednak nie ma już wymogu nadawania wszystkim użytkownikom prawa zapisu do tego folderu.