IGSS „Data Server“

IGSS „Data Server“ je efikasan server za prenos podataka između IGSS servera i operatorske stanice.

Kada operatorska stanica treba da pristupi pohranjenim online podatcima ili arhiviranim podatcima, ona šalje upit prema IGSS „Data Serveru“. Server preuzima podatke sa fajla iz direktorija sa izvještajima projekta i šalje ih operatorskoj stanici. Rukovanje ovim upitima je jako brzo, čak i u slučaju velikih grupa podataka. U odnosu na predhodnu verziju IGSS, nova verzija IGSS „Data server“ će djelovati znatno brže na sistemima koji imaju ograničenu mrežnu propustljivost.

Jedino što morate imati za komunikaciju između IGSS „Data Servera“ i klijenta je IP konekcija i otvaranje posebnog TCP/IP porta.


Pregled komunikacije IGSS Data Server-a

IGSS „Data server“ će čitati podatke sa LOG, BCL i ALM fajla pohranjenih u direktoriju za izvještaje. Zahtijev za davanje dozvole pisanja, za sve korisnike, u ovom direktoriju više ne postoji.