Raporty globalne

  • English

Globalne raporty IGSS to nowa funkcja w V9 IGSS, która pozwala na tworzenie raportów zdefiniowanych przez użytkownika, w oparciu o przetworzone dane z różnych systemów SCADA.

Raport globalny jest zintegrowany z modułem Raporty IGSS i jest ustawiony jako raport zdefiniowany przez użytkownika. Podczas projektowania raportu globalnego, można podłączyć znaczniki danych z wielu różnych serwerów IGSS. Dane mogą być gromadzone i pokazane w pojedynczym raporcie. Dodatkowo można zbierać dane do raportu spoza systemów SCADA IGSS, poprzez standardowy interfejs OLEDB. Źródło OLEDB obejmuje źródła danych serwera SQL i ODBC.

Raport Globalny pozwala na gromadzenie i przedstawienie danych raportowych z kilku systemów IGSS lub innych systemów
Aby skorzystać z funkcji raportów globalnych, należy wykupić dodatkową licencję, dostępną jako opcja.