Tryb projektowy i roboczy

  • English

Użytkowników IGSS można podzielić na dwa typy: projektanta systemu i operatora systemu. Dlatego wprowadziliśmy dwa tryby pracy w Module Głównym IGSS.

  • Tryb roboczy dla monitoringu oraz kontroli zadań
  • Tryb projektowy dla tworzenia oraz projektowania zadań

Liczba funkcji dostępnych w trybie projektowania jest większa niż w trybie roboczym. Przy pomocy kontroli dostępu, można zablokować określonym użytkownikom możliwość pracy w trybie projektowania.