Widżet Trend Alarmów

  • English

Widżet Trend Alarmu pozwala uzyskać szybki graficzny przegląd trendów alarm w projekcie IGSS. Pozwala stwierdzić, czy system ma tendencję do wytwarzania większej ilości alarmów lub wykazać dłuższe czasy trwania alarmu. Można także zobaczyć alarmowy wykres liniowy, który daje przegląd historyczny alarmów w systemie. Widać również listę pokazującą szczegółowe dane dla każdego alarmu.