Alarm Trend Widget

Alarm Trend Widget (widget - grafički korisnilčki interfejs za manipulaciju podacima) omogučava Vam brz grafički pregled alarm trendova u IGSS projektu. Ovdje možete vidjeti ako sistem ima tendenciju da proizvodi više alarma ili duže trajanje alarma. Također ćete vidjeti vremensku liniju alarma koja će vam dati historijski pregled alarma u sistemu. Konačno, vidjet ćete popis alarma koji prikazuje specifične detalje za svaki alarm.