Projektowanie - wartość dodana dla Integratorów Systemu IGSS

  • English
Moduł Główny IGSS pomaga integratorom systemów dotrzeć w szybki sposób do niezbędnych narzędzi programistycznych, takich jak moduły projektowe, odpowiednie pliki pomocy i podręczniki. Dzięki temu proces konfiguracji odbywa się łatwiej i szybciej, zarówno dla nowych jak i doświadczonych użytkowników IGSS.

Dzięki wprowadzeniu Modułu Głównego IGSS, testowanie oraz śledzenie błędów znacznie poprawiono, natomiast narzędzia do debugowania stały się łatwo dostępne. Przykładowo, za pomocą jednego kliknięcia można uzyskać dostęp do zdarzeń projektu i dziennika zdarzeń plików sterownika, które następnie można filtrować w poszukiwaniu konkretnych błedów w projekcie. Obecnie śledzenie zdarzeń na różnych poziomach aplikacji IGSS zostało znacznie uproszczone. Dzięki nowemu modułowi mamy bezpośredni dostęp do następujących narzędzi:

  • Symulator TCP/IP PLC, który pozwala testować przesyłanie danych pomiędzy IGSS a zestawem symulowanych sterowników PLC.
  • Komunikacja, która zawiera: pakiety danych wysyłanych do i od PLC, dane systemowe oraz pakiety błędów.
  • W narzędziu Status Szczegółowy można zobaczyć wszystkie aktywne aplikacje IGSS oraz ich status operacyjny. W łatwy sposób można otworzyć lub ukryć okienko ze statusem poszczególnych programów IGSS.

Narzędzie Komunikacja jest poręcznym narzędziem dla śledzenia wszystkich rodzajów pakietów danych i ich zawartości

Dziennik zdarzeń jest zintegrowany z Modułem Głównym IGSS

Ważne pliki systemowe oraz foldery projektów IGSS również są dostępne przez Moduł Główny IGSS. Dzięki temu zespół wsparcia technicznego może szybko rozwiązywać problem techniczne związane z IGSS.

Moduł Główny IGSS oferuje również ważne i cenne informacje o systemie. W oknie aplikacji znajdziesz:
  • Zdarzenia – szczegółowe informacje o każdym błędnym działaniu IGSS.
  • Panel Status – pokazuje stan systemu (działa/zatrzymany) oraz zdefiniowane parametry, przykładowo, wartości symulowane lub brak zbierania danych.
  • Pasek Status – pokazuje aktualnie wykonywane procesy, łącznie z ich parametrami.
  • Pasek Powiadomienia – pokazuje kilka podstawowych, mniej istotnych informacji o systemie IGSS.

Moduł Główny IGSS dostarcza projektantowi cennych informacji o system podczas pracy w trybie projektowania

Otwieranie projektów IGSS ze skrótów Windows oraz bibliotek

Pliki projektów IGSS, z rozszerzeniem .elm, są powiązane z Modułem Głównym IGSS. Oznacza to, że można teraz tworzyć skróty do projektów bezpośrednio w Windows. Windows 7 umożliwia użycie Windows Explorer do utworzenia kolekcji plików z projektami IGSS. Bibliotekę można tak skonfigurować aby pliki utworzone na komputerze dodawane były dynamicznie.

Różne poziomy logowania łatwe do ustawienia w Module Głównym IGSS

Symulator TCP/IP PLC jest przydatnym narzędziem do testowania komunikacji PLC