Dodatna vrijednost za IGSS sistem integratore prilikom kreiranja

IGSS „master“ modul omogučava sistem integratorima brzi pristup do potrebnih razvojnih alata kao što je „dizajn“ modul i mnogi „help“ fajlovi i upustva. Tako će konfiguracijski proces biti dosta jednostavniji i brži kako za početnike tako za iskusne korisnike IGSS-a.

Sa IGSS „master“ modulom testiranje projekta, detekcija greške i njihovo otklanjanje je dosta poboljšano. Npr., sa jednim klikom možete pristupiti i pregledati stanje događaja i stanje komunikacije u tzv. „log fajl-u“. Isti također mogu biti filtrirani radi preciznijeg i tačnijeg pračenja grešaka u projektu. Sad je također pojednostavljena dodjela različitih nivoa pristupa za svaku IGSS aplikaciju. Iz novog modula možete direktno pristupiti drugim veoma korisnim razvojnim alatima kao što su:

  • „TCP/IP PLC Simulator“ koji Vam omogučava testiranje projekta. Simulacija komunikacije IGSS-a i PLC registara.
  • „Communications“ ćija lista sadrži pakete podataka koji se razmjenjuju između PLC-a, kao i sistemskih paketa podataka i „error“ paketa.
  • Sa „Detailed Status“ alatom možete vidjeti sve aktivne IGSS aplikacije i njihove statuse.

"Komunikacijski alat" je izuzetno jak alat za pračenje svih tipova paketa podataka i njihovog sadržaja

Pračenje i bilježenje događaja je integrisano u IGSS "Master" modulu

Značajni IGSS sistemski fajlovi  i datoteke projekata su također dostupne kroz IGSS „master“ modul. Ovo bi pomoglo našem timu za podršku i pomoć da brže riješi tehničke probleme koji Vam se ukažu u IGSS-u.

IGSS „master“ modul će Vam također ponuditi jako korisne i vrijedne informacije o sistemu. U aplikacijskom prozoru naći ćete sljedeče:

  • Događaji „Events“ – će Vam obezbijediti detaljne informacije o bilo kojoj ne uspjeloj IGSS operaciji.
  • „Status panel“ – će prikazati stanje sistema (pokrenut/zaustavljen) i ukoliko su postavljene vrijednosti podataka, npr. simulirane vrijednosti i njihov status.
  • „Status bar“— će prikazati izvršenje nekog procesa skupa sa zadanim parametrima tj.progres.
  • „Notification bar“ –  prikazuje osnovne informacije o IGSS sistemu i projektu.

IGSS "Master" modul pruža vrijedne informacije dizajneru o sistemu prilikom rada u Dizajn modu

Otvorite projekat pomoću Windows prečica ili biblioteke

IGSS projekti nose ekstenziju .elm, koja je povezana sa IGSS „master“ modulom. Što znači da možete kreirati Windows prečice nad svojim projektima. Ukoliko koristite Windows 7 operativni sistem,  možete koristiti snažni Windows Explorer-biblioteku da bi napravili zbirku IGSS projekata. Biblioteka može biti podešena da dinamički dodaje sve projekt fajlove.

Jednostavno podešavanje različitih "loggin" nivoa u IGSS "Master" modulu

TCP/IP PLC simulator jako koristan alat za testiranje PLC komunikacije