Ny Playback funktionalitet

IGSS V10 indeholder en ny operatørfunktionalitet: IGSS Playback, som giver operatørerne mulighed for at kigge tilbage i tiden og analysere hændelser som de udfoldede sig. IGSS Playback er ikke kun et godt værktøj til at analysere tidligere systemhændelser, men kan også bruges til at uddanne nye operatører ved at gennemgå kendte scenarier.

New Playback Feature

IGSS Playback sekvensen kan afspilles i normal hastighed og kan justeres op eller ned efter analyseringsbehovet i forhold systemets adfærd. Playback fungerer ligesom som en videooptager der optager systemets proces-værdier. Der kræves ikke yderligere konfiguration eller systemjusteringer for at benytte IGSS Playback da IGSS Playback baseres på de historiske procesværdier som allerede findes i systemet

Diagram

IGSS Playback kan benyttes på både IGSS Server og operatørstationer uden at påvirke normal systemdrift.

De vigtigste Playback funktioner er:
  • Gnidningsløst skift mellem playback og normal overvågningsmode.
  • Afspil playback sekvensen fra 1/1000 til 1000 gange normal hastiged.
  • Pause og fortsætte IGSS Playback efter behov.
  • Hop frem eller tilbage til den næste ændring af procesværdierne.
  • Synlig markering når Playback mode slås til og Playback afpiller sekvensen.