Notifier Forbedringer

Ny automatisk Gemme funktion

En ny automatisk Gemme funktion er tilføjet i Notifiers indstillinger. Når den er slået til, vil Notifiers konfigurationsfilen automatisk blive gemt hver gang en ændring foretages i Notifier uden at brugeren aktivt skal gemme den samt når Notifier lukkes.

New auto save function

Nye operatørtilstande

Et nyt system indstilling er blevet tilføjet til Notifier modulet som gør det muligt at begrænse en operatørs adgang til Notifier funktionalitet. Systemindstillingen skal sættes op i den enkelte maskines registreringsdatabase (Registry).

Operatør tilstand
  Beskrivelse
Ubegrænset   Udgangspunkt for Notifier
Ingen operatørbegrænsninger
Lav begrænsning   Kalenderen kan redigeres med vagter, filtre og vagtpersonale
Middel begrænsning   Kalenderen kan redigeres med vagter, filtre og vagtpersonale
Vagtpersonale og filter kan oprettes, redigeres og slettes
Høj begrænsning   Vagtpersonale kan tilføjes og fjernes fra eksisterende vagtplaner
 

Ny Dual Server indstilling

Det er muligt at opsætte Notifier til drift i en IGSS konfiguration med Dual Server opsætning. På den sekundære server kan Notifier opsættes til at overvåge Notifier modulet på Primær serveren. Så længe Notifier kører på den primære server, vil Notifier modulet på den sekundære server ikke udsende alarmer. Notifier modulet på den sekundære server aktiveres i det tilfælde at Notifier ikke er i stand til at kontakte den primære server. Når Notifier modulet på den sekundære server aktiveres, vil alarmer videresendes.

New dual server mode

Markering af undtagelsesdage

Hvis man tilføjer en undtagelsesdag i vagtplanen, vil selve dagen blive markeret med en anden farve i kalenderoversigten for at tydeliggøre at pågældende dag skal behandles som et specielt tilfælde.

Coloring of exception days in the calendar

Opret alarm i IGSS hvis GSM modem ikke svarer

Det er muligt at opsætte Notifier modulet til at sende en kommando ”1” til et IGSS digitalt objekt hvis Notifier modulet ikke er i stand til skabe forbindelse til det installerede GSM modem. Det digitale objekt kan derefter opsættes til at sende en alarm tiI IGSS når den antager tilstand ”1”.

Trigger alarm in IGSS if GSM modem does not reply