Vedligeholdelse Forbedringer

Ny mulighed for at adskille vedligeholdelsesobjektet fra måleobjektet

Det er nu muligt at adskille vedligeholdelsesobjektet fra måleobjektet. Vedligeholdelsesobjektet er det IGSS objekt som det faktiske vedligeholdelsesarbejde skal udføres på (f.eks. en motor- eller pumpedel). Måleobjektet er det IGSS objekt der måler om et vedligeholdelsesjob skal udføres, f.eks. termometer eller timetæller. Al vedligeholdelsessporing og registrering sker på måleobjektet. Som udgangspunkt er måleobjektet og vedligeholdelsesobjektet samme objekt, men det er muligt at angive et anden måleobjekt ved oprettelsen af et vedligeholdelsesjob.

New option to split maintenance object from indicator object

Forbinde to vedligeholdelsesjobs

Det er nu muligt at forbinde to vedligeholdelsesjobs så man ved kvittering og/eller færdigmelding af det først forekommende vedligeholdelsesjob også kan kvittere og/eller færdigmelde det andet vedligeholdelsesjob. Dette kan f.eks. benyttes i de tilfælde hvor der skal udføres periodisk vedligeholdelse på noget maskinel efter nogle times drift eller efter et antal start/stop hændelser.

New option to split maintenance object from indicator object

Angiv hvornår et vedligeholdelsesjob betragtes som snart aktivt

Det er nu muligt at medtage vedligeholdelsesjobs som kan forventes snart at blive aktive ved at angive –soon parameteren. En kommende jobliste for vedligehold kan derved dannes.

Som udgangspunkt bliver alle vedligeholdelsesjob hvis status har overskredet 95 % betragtet som værende snart aktive, men denne grænseværdi kan justeres.

Igangsættelse af vedligeholdelsesrapporter fra kommandolinjen

En vedligeholdelsesjobrapport kan nu udskrives direkte fra kommandolinjen eller fra IGSS Job Scheduler ved at angive følgende parametre til vedligeholdelsesmodulet:
 • -active (Kun de aktive vedligeholdelsesjobs bliver udskrevet)
 • -descriptions (Job beskrivelserne medtages i rapporten)
 • -notes (Job noter medtages i rapporten)
 • -area (Kun vedligeholdelsesjobs der påvirker objekter i det angivet område medtages)
 • -soon (Kun jobs der anses for at være snart forestående /aktive medtages)

Forbedret job note log

Nye job noter som knyttes til et vedligeholdelsesjob bliver registreret med dato og tid når man klikker på Tilføj Note knappen. De historiske job noter kan stadig redigeres hvis der er behov for dette.

Obligatorisk note ved færdigmelding af vedligeholdelsesjob

IGSS 10 kan opsættes til at kræve en udfyldt job note fra en operatør når et vedligeholdelsesjob bliver færdigmeldt.

Basis/Udvidet visning af vedligeholdelsesformen

I IGSS 10, kan vedligeholdelsesformen vises i to tilstande: Basis eller Udvidet. Som udgangspunkt bliver Udvidet visning benyttet, men for systemer der ønsker at stille en reduceret vedligeholdelsesform til rådighed for deres operatører, kan man nu ændre denne tilstand. Operatørfunktionalitet tilgængelig i Basis tilstand:
 • Kvittere og færdigmelde vedligeholdelsesjobs
 • Læse eller åbne jobinformation, filer eller noter
 • Udskriv vedligeholdelsesrapporter
 • Find objekt i Overvågning
Operatørfunktionalitet tilgængelig i Udvidet tilstand:
 • Som basis plus...
 • Opret, rediger og slet vedligeholdelsesjobs
 • Opret, rediger og slet filtre
 • Redigere kolonner og sorteringsorden i vedligeholdelsesformen
 • Opret og redigere vedligeholdelsesjobnoter

Nyt vedligeholdelsesjob oprettes fra objektet i Overvågning

Et nyt vedligeholdelsesjob kan oprettes af operatøren direkte fra Overvågningsdiagrammerne ved at højre-klikke på et objekt og vælge ”Nyt vedligeholdelsesjob”.

Vedligeholdelsesformen åbnes og operatøren kan derefter fortsætte med at oprette et vedligeholdelsesjob baseret på det valgte objekt.

New maintenance job may be created directly from object in Supervise