Forbedring af grafikhåndtering

Grafikhåndtering i Definitionsmodulet er blevet forbedret i IGSS 10, både ved at tilføje nye redigeringsværktøjer og ved at finjustere og optimere de eksisterende værktøjer.

Ny justeringsfunktioner

To nye grafiske justeringsfunktioner er tilføjet: Centrer lodret og Centrer vandret.

New alignment functions

Nye fordelings- og stablefunktioner

IGSS 10 indeholder helt nye automatiske fordelings funktioner der gør det nemmere at placere grafiske objekter nøjagtigt i proces diagrammet.

Fordel:

  • Vandret: Fordel ligeligt, Fordel til venstre, Fordel til højre
  • Lodret: Fordel ligeligt, Fordel fra top, Fordel fra bund
Stable:
  • Venstre: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det objekt længst til venstre.
  • Højre: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det objekt længst til højre.
  • Top: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det øverste objekt.
  • Bund: Placer de valgte objekter efter hinanden, begyndende med det nederste objekt.

New distribution and stacking functions

Ændrede justeringsfunktioner

I tidligere versioner af IGSS, blev de udvalgte objekter justeret baseret på det sidst valgte objekts placering. Dette er blevet ændret i IGSS 10 så en venstre-justeret altid justerer de valgte objekter i forhold til det objekt der er placeret længst til venstre ud af de valgte objekter, top-justeret objekter justerer de valgte objekter i forhold til det objekt der er placeret øverst ud af de valgte objekter, og så videre

Ny Justér værktøjslinje

Alle nye justerings-, fordelings- og stablefunktioner er tilgængelige fra den nye Justér værktøjslinje:

New alignment toolbar

Ny forbedret farvepalette

Farvepaletten i IGSS 10 er blevet forbedret så den viser mere moderne 24-bit farver:

New improved palette

CTRL tast: Fastgør til gitter eller frigøre fra gitterlinje

Det kan være en stor hjælp at benytte gitterlinjer når man ændrer objekter og grafiske elementer til samme størrelse eller placerer disse på lige linje. Ved visse objekt- og grafikplaceringer kan en gitterlinje dog besværliggøre arbejdet og hindre at du kan placere elementer præcist.

I IGSS 10 kan du skifte mellem gitterlinje funktionaliteten mens du arbejder ved at holde CTRL tasten nede. Hvis gitterlinjer er slået til, vil CTRL tasten ophæve objekterne fastgørelse til gitterlinjen og omvendt fastgøre elementerne til en gitterlinje hvis gitterlinjen er slået fra.

ALT tast: Vælg objekt navn, værdi og visning

Når man arbejder med grafik som er forbundet til IGSS objekter samt visninger af objektnavn og/eller værdi, kan det til tider være svært at skelne mellem hvilke objektnavne og -værdier der hører sammen med forskellige objekter. Alle tre dele kan nu vælges som én enhed ved at holde ALT tasten ned mens man vælger objektet. Denne taste-kombination erstatter “Grupper symbol og tekst” funktionen fra tidligere versioner.

Linjer, Polylinjer og Polygoner kan tegnes i 15 graders vinkler

Når man tegner segmenter i linjer, polylinjer og polygoner, kan disse segmenter tegnes i faste 15 graders vinkler ved at holde SHIFT tasten ned og trække med musen.

Størrelsen på Polylinjer og Polygoner kan nemmere ændres

Når en polylinje eller polygon vælges, bliver hele elementet omkredset af en blå rektangel som alle andre grafiske elementer der hjælper med at skalere polylinjen eller polygonen op eller ned.

Skærmen opdateres ved flytning eller ændring på grafiske elementers størrelse

Når du flytter eller ændrer på grafiske elementers størrelse med musen, bliver skærmen opdateret straks for bedre at vise effekten af ændringen. Dette hjælper til bedre at kunne placere og justere størrelsen på IGSS objekter og grafiske elementer.

Ændre størrelsen på flere grafiske elementer samtidigt

Hvis der er valgt flere grafiske elementer, kan du nu ændre størrelsen alle de valgte elementer ved blot at ændre på størrelsen på et af de valgte elementer.

Primære (sidst valgte) objekt er markeret

Visse funktioner så som ”Giv samme størrelse” og visning af objektegenskaber baseres på det sidst-valgte objekt (Primær objektvalg). Dette objekt har nu fået en lyseblå markering omkring objektet for bedre at kunne identificere det sidst valgte objekt.

Primary selection is now visually indicated

Grafiske elementer ændres ikke ved skalering af diagram

I tidligere IGSS versioner blev alle grafiske elementer skaleret når man ændrede diagrammets størrelse med musen ved træk-og-slip funktioner. Hvis man kun ville skalere diagrammet og friholde de grafiske elementer, skulle man holde CTRL tasten nede idet man trak med musen.

Dette er blevet ændret til det modsatte i IGSS 10. Hvis du ændrer på diagrammets størrelse vil alle de grafiske elementer som udgangspunkt ikke skaleres automatisk. Hvis du holder CTRL tasten nede mens du ændrer på diagrammets størrelse, så vil alle de grafiske elementer skaleres med.

Indsatte objekter ikke skaleret som udgangspunkt

I tidligere IGSS versioner blev grafiske objekter som blev kopieret fra et diagram til et andet, automatisk skaleret op eller ned i det diagram de blev sat ind i. For at fastholde grafikkens størrelse, skulle man bruge ”Indsæt speciel” kommandoen.

Dette er blevet ændret til det modsatte i IGSS 10. Alle grafiske elementers størrelsesforhold bliver fastholdt som udgangspunkt. Når man indsætter grafiske elementer i et nyt diagram, vil elementets oprindelige placering forsøges genskabt i det nye diagram. Hvis dette ikke kan lade sig gøre - f.eks. hvis det nye diagram er mindre end det diagram det grafiske element er kopieret fra - vil alle objekter i det nye diagram rykkes så objekternes indbyrdes placering i forhold til hinanden bevares i det nye diagram.

Ny statusinformationslinje

Statusinformationslinjen i Definitions modulet er blevet forlænget så der vises navn, placering og størrelse på det primært valgte (sidst valgte) objekt.

New status bar information