Forbedringer i Definitionsmodulet

Animeret symbol kan roteres, farves, spejles og vises betinget af tilstand

Når et animeret symbol er forbundet til et digital IGSS objekt, kan du angive hvilket symbol, farve, blinke-indstillinger og/eller rotation der skal benyttes for hver digital tilstand.

Change animated symbol,

Ny VBA interface for linjer, polylinjer, polygoner, ellipser og rektangler

IGSS 10 VBA interface er blevet forlænget til at omfatte VBA script kontrol med følgende grafiske elementer:
  • Linjer
  • Polylinjer
  • Polygoner
  • Ellipser
  • Rektangler
I VBA script er det muligt at angive objektstørrelse og -placering, individuelle linjepunker for polylinjer og polygoner, linjefarve og linjetype samt fyldfarve og fyldtype.

New VBA interfaces

Ny ”Fast størrelse” indstilling for diagrammer

En ny “Fast størrelse“ er tilføjet til diagramindstillingerne. Et diagram med fast størrelse vil ikke automatisk blive skaleret når den vises på en skræm med forskellige opløsning i forhold til den skærm diagrammet blev udviklet på. Diagrammet vil blive vist med de samme dimensioner som den skærm den blev udviklet på.

New “Extended Size” options for diagrams

Hvis diagrammet bliver åbnet i Overvågning på en mindre skærm der gør at dele af diagrammet ikke kan vises, vil operatøren kunne panorere ved hjælp af panoreringsvinduet.

parts of the diagram

Ny eksport/import af diagrammer og faceplates

Der er blevet tilføjet en ny mulighed for eksport/import af hele diagrammer og faceplates til IGSS 10 Gruppe objektet. Det er nu muligt for en systemintegrator at opbygge et bibliotek eller lager af ofte-benyttede diagrammer og/eller faceplates der nemt kan importeres i nye konfigurationer.

New export/import of diagrams/faceplates

Angiv områdenavn for objekter i beregninger

Det er nu muligt at foretage beregninger på objekter i andre områder ved at tilføje område navn til objekt navnet i beregningsfanebladet. Dette muliggør også angivelse af objekter med samme navn men beliggende i forskellige områder i beregningerne ved at benytte Navn@Område notationen.