Alarm Forbedringer

Manuel sletning af alarmer

Hvis en alarm- eller objektopdatering blev foretaget på en kørende system i IGSS 9, kunne man risikere at eksisterende alarmer fra pågældende objekt ikke kunne kvitteres eller fjernes fra Aktiv Alarm listen. En ny valgmulighed i Aktiv Alarm listen giver en operatør mulighed for at slette en eksisterende aktiv alarm.

Operator can Manually reject an alarm

Nye kommandolinje parametre for alarmer

Den nuværende alarmliste kan gemmes som en komma-separaret fil (.CSV) hvis du afvikler Alarm.exe filen med en –CSV parameter. Yderligere kan du med parameteren –File angive hvor den komma-separerede fil skal gemmes. Alarmlisten kan også sendes som en e-mail vedhæftning ved at tilføje modtagerens e-mail adresse i –mail parameteren.

Gemme alarm data i SQL databasen

En ny indstilling der muliggør lagring af alarmhistorik i samme MS-SQL database som lagrer LOG data fra IGSS objekterne er tilføjet System Konfiguration. Hvis denne indstilling aktiveres, vil en kopi af alle alarmhændelser blive gemt i den valgte MS-SQL database som andre systemer eller applikationer derefter kan tilgå.

Store alarm data in SQL database

En ny alarm række vil blive tilføjet MS-SQL databasen når:
  • En alarm registreres
  • En alarm kvitteres
  • En alarm afsluttes