Tæt integration med Microsoft Excel

  • English

IGSS tilstræber at være tæt integreret med Microsoft Excel, som indeholder solide egenskaber for behandling af IGSS data samt præsentation af samme data i grafer, kurver og tabeller.

Dette har medført at brug af Microsoft Excel er blevet indlejret i udarbejdelsen af standard og tilpassede rapporter (Standard and Custom Reports) i IGSS.

Udover at benytte MS Excel til justering af eksisterende rapporter og oprettelse af nye rapporter, kan historisk data let overføres til MS Excel. Følgende data kan eksporteres til en kommasepareret fil (.csv) og derefter åbnes direkte i Excel:

  • Log data
  • Alarm data
  • Reduceret data
  • Bruger login data

Når data er importeret i MS Excel, kan det behandles og præsenteret ved at benytte MS Excel's regnefunktioner og grafiske fremvisningsværktøj.

IGSS' ODBC interface giver adgang til konfigurations data og historisk data. Disse data kan abonneres på ved at benytte Excels "Import Data" funktionen i et standard MS Excel regneark.

Yderligere gemmes Time, Dag og Måneds værdier (HDM) i en Microsoft Access-database. Ved at benyttes MS Excels "New Database Query" funktion, kan tie data importeres og præsenteres i en graf samt sendes til print.

Fremtidige IGSS versioner vil udbygge integrationen med Microsoft Excel.