Systemkonfigurationsmodulet

 • English

Systemkonfigurationsmodulet bliver brugt af system designeren til at opsætte individuelle stationer (Single-User, Server eller Operatør stationer) i IGSS systemet, hvor system designeren kan opsætte alle stationer fra ét sted på IGSS serveren.

Systemkonfigurationsmodulet bliver også brugt til at opsætte og aktiver kommunikation mellem IGSS og dataindsamlingsenhederne, typisk PLC maskiner og er til og med også brugt til at definere og konfigurere forbindelses driverne og IGSS system til daglig drift.

System designeren kan anvende Systemkonfigurationsmodulet til at definere de generelle indstillingerne på dataindsamling og datareduktion, hvor intervallerne for indlæsning af dataindsamlingsenhedernes processværdier opsættes og indstillinger til selve dataindsamlingen oprettes - for eksempel hvis en procesværdi er ændret mere end 5% Disse indstillinger bliver så brugt til at opsætte de individuelle dataindsamlingsparametre på de IGSS objekter der forbindes til dataindsamlingsenhederne.

Parametre for beregninger til data reduktion er også sat – for eksempel om data reduktion skal finde sted hver anden minut eller hver halve time. Disse værdier er så brugt til at definere individuelle dta reduktions intervaller på de IGSS objekter der bruges til at forbinde til dataindsamlingsenhederne.

System designeren kan bruge Systemkonfigurationsmodulet til at...
 • Opsætte IGSS Serveren og operatør stationerne, hvor system designeren kan specificere IP adresser, back-up adresser og andre forbindelser.
 • Definere placeringen af projekt-specifikke mapper og filer som projekt og rapport mapper og Custom rapporter, Dashboard og Jobplanlægger mapper og filer.
 • Opsæt forbindelser til eksterne databaser, så f.eks. Microsoft SQL server. Microsoft SWL databasen kan benyttes til at lagre proces og log data fra IGSS konfigurationen, hvor data fra Audit Trail, vedligeholdelses data og almindelig proces data fra overvågningsprocessen.
 • Opsæt back-up mapper for data fra alarm, log, dashboard, vedligeholdelsesmodulet, reduceret og historisk data.
 • Definere hvilke data skal lagres i Audit Trail databasen.
 • Definere parametre og varigheden for de indsamlede data. Noget data kan opsættes til at lagres i lang tid og noget data kan slettes efter kortere tid.
 • Opsætte parametre for adgangskontrol for brugere og alarm indstillinger.
 • Opsætte alarm parametre
 • Opsætte Overvågningsmodulet for operatør drift, hvor de muligheder som en operatør kan have adgang til under driften vælges til eller fra som for eksempel om operatøren kan flytte eller ændre på diagrammernes størrelse og beskrivelser eller om en operatør må undertrykke alarmer.
 • Definere automatisk eller manual start af IGSS Master modulet
 • Definere hvilke moduler og applikationer er tilgængelige for operatørerne ved systemet opstart samt hvilke moduler og applikationer skal startes automatisk når IGSS Master startes.
 • Opsætte rapport parametre som log og alarm printer opsætning, rapport-specifikke tekster og logo'er, hvilke output format rapporten skal skrive til (HTML eller Excel ) og opsætte SMTP servere hvis rapporter skal sendes eller vedlægges en e-mail besked.