Procesovervågning

  • English

Set fra et kontrol- og overvågnings synspunkt er Supervise det vigtigste modul i IGSS. Det er her at overvågningen er online og konstant afspejler ændringer i processen. Det er også her at operatøren har sine værktøjer, der giver ham et effektivt overblik og mulighed for hurtig indgriben.

Listen med aktive alarmer er altid åben og kan hentes frem på tre forskellige måder, enten ved klikke på alarmikonet på skærmen, på alarmikonet ved uret i nederste højre hjørne eller ved at vælge alarmlisten i oversigten over åbne vinduer nederst. Alarmlisten giver et hurtigt overblik over det totale antal aktive alarmer i processen, hvilken årsag disse alarmer har, hvor proceskomponenten der er i alarm er placeret i systemet, tidspunkt for alarmen og meget mere. Man kan kvittere alarmen med et museklik og det er muligt at logge hvilken operatør der har kvitteret alarmen. Læs mere i: Alarmpræcision og -fleksibilitet.

Fra Kurve menuen i Overvågning kan operatøren let få adgang til kurver, grafer og proceskomponenter. Disse kurver kan enten være prækonfigurerede af systemudvikleren eller de kan laves efter behov af operatøren selv. Tidsintervallet for kurven er også bestemt af operatøren, der kan bestemme hvor langt tilbage i tiden kurven skal række. Læs mere i: Kurver og værdier i IGSS.

Supervise

Supervise modulet med aktive alarmer og kurver åbnet

Opbygning af rapporter er også en integreret del af Overvågning. (Operatører kan ikke længere lave selvdefinerede rapporter). Disse rapporter kan hentes frem på skærmen eller printes ud efter behov. Læs mere i: Oversigt over rapportsystemet.

Skifte mellem diagrammer

Er det nødvendigt at skifte mellem flere diagrammer kan disse let nås fra Diagram menupunktet. Det er også muligt for systemudvikleren at tilføje knapper til systemet der linker fra et diagram til et andet.

Hvert skridt på en separat skærm

Overvågning kan, hvis nødvendigt, konfigureres til at strække sig over flere skærme. Dette er praktisk i situationer hvor man skal skabe sig overblik over en stor eller kompleks proces, her kan man placere de enkelte led af processen på hver sin skærm. Læs mere i: Flerskærmsopsætning