Bezpieczne polecenia

  • English

Czym są Bezpieczne polecenia?

W systemach SCADA może dochodzić do bardzo krytycznych sytuacji, kiedy niezamierzone lub złe polecenia są wysyłane przez personel obsługujący. Dlatego zalecana jest kontrola bezpieczeństwa przed wysłaniem polecenia do PLC.

Bezpieczne polecenia IGSS pozwalają na elastyczną kontrolę poleceń, które są wysyłane do sterowników PLC, bez konieczności użycia VBA. Dostępne są trzy poziomy zabezpieczeń:

Poziom 1

Podstawowe środki bezpieczeństwa wymagają od personelu potwierdzenia operacji przy wydawaniu poleceń PLC.

Taki scenariusz pokazany jest poniżej, gdzie operator musi potwierdzić komendę STOP dla pompy p1.

Safe commands level 1

Użycie bezpiecznego polecenia “Potwierdź” gdzie operator musi potwierdzić wydawane polece

Poziom 2

Niektóre obiekty mogą być ograniczone tak, że tylko niektórzy pracownicy mają możliwość wysyłania poleceń PLC do wybranego obiektu. Bezpieczne polecenia mogą wymagać wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, zanim polecenie zostanie przekazane do PLC. Prawa dostępu użytkowników konfigurowane są w module User Administration.

Safe Commands Level 2

Użycie bezpiecznego polecenia “Potwierdź z hasłem” gdzie operator musi wpisać nazwę użytkownika i hasło aby zatwierdzić polecenie

Poziom 3

Niektóre krytyczne procesy mogą wymagać autoryzacji przez dwie osoby.

Safe Commands Level 3 Użycie Bezpiecznego polecenia “Potwierdź przez dwóch użytkowników” gdzie dwóch operatorów musi zatwierdzić polecenie

Zastosowanie Bezpiecznych poleceń

Bezpieczne polecenia są stosowane do pojedynczych obiektów IGSS. Daje to maksymalną elastyczność w konfigurowaniu zabezpieczeń dla systemu SCADA.