RMS - Report Management System

 • English

RMS fuldender IGSS rapporteringssystemet

RMS er det nye rapporteringsværktøj til skræddersyede rapporter i IGSS version 7. Det nye modul vil være en del af standardversionen af IGSS.

RMS udvider det eksisterende rapportsystem med en vifte af yderst brugbare funktioner:

 • Design brugerdefinerede rapporter helt uden restriktioner
 • Design rapporter baseret på alle kendte IGSS datakilder
 • Opret hændelsesbaserede rapporter, f.eks., batch-rapporter
 • Benyt alle de velkendte Excel-funktioner til at designe attraktive rapporter lynhurtigt
 • Saml alle dine RMS-rapporter i én Excel projektmappe for optimalt overblik
 • Fuldstændig integration af RMS-funktioner i Excel 2003 eller 2007

Hvad med mine Event Report Writer rapporter fra ældre versioner ?

I den næste generation af IGSS, vil RMS helt erstatte Event Report Writer (ERW) kendt fra tidligere versioner af IGSS. ERW vil dog stadig være aktiv i version 7 og ERW-rapporter fra tidligere versioner vil stadig være fuldt funktionsdygtige.

RMS starter hvor IGSS standardrapporterne stopper

Med IGSS følger i dag et komplet system til standardrapporter, som vil opfylde de fleste IGSS slutbrugeres krav.
Standardrapport-modulerne omfatter i dag:

 • Periodiske rapporter (baseret på time, døgn og månedsværdier)
 • Øjebliksrapporter (realtidsværdier)
 • Alarmstatistikrapporter

Men nogle kunder vil mere end det og her kommer RMS ind i  billedet med følgende funktioner:

 • Brug enhver datakilde i IGSS – logdata (LOG), reducerede værdier (BCL) og time, døgn og månedsværdier (HDM)
 • Kombiner datakilderne fuldstændigt frit iht. kundernes behov
 • Anvend yderligere datareduktioner på rådata fra systemet
 • Vis datasæt med frit definerbare intervaller
 • Filtrer irrelevante data fra i rapporten ved hjælp af f.eks. < > OG ELLER
 • Beregn syntetiske signaler, f.eks.: Lækage = q1  + q2 + q3 - q4
 • Design hændelsesrapporter styret af digitale start- og stop hændelser

Når du starter RMS op

Det første billede du vil se, når du starter det nye modul op, er RMS kontrolpanelet, som bruges af både systemdesigner og operatør. Herfra kan:

 • Systemdesigneren kan definere brugerdefinerede rapporter og hændelsesbaserede rapporter
 • Operatøren kan udskrive eller vise brugerdefinerede rapporter og hændelsesbaserede rapporter
 • Operatøren kan udskrive eller vise standardrapporter

Run RMS

RMS kontrolpanelet bruges af både systemdesigner og operatør.

Alle RMS designopgaver løses direkte i Microsoft Excel 

RMS designpanelet er fuldstændigt integreret i  Microsoft Excel 2003 eller 2007. Når du designer RMS-rapporter, arbejder du udelukkende i Excel med et indlejret designpanel.

Eksempel: En brugerdefineret rapport

For at illustrere hvordan man designer en brugerdefineret rapport, har vi lavet en døgnrapport, hvor vi viser følgende:

 • Timeværdier baseret på LOG-værdier, hvor vi beregner videre vha. forskellige datareduktioner (minimum, maximum, sum og middelværdi)
 • Totalværdier for døgnet beregnet på timeværdierne

Rapporten vi ønsker at designe ser således ud:

Daily report flows and tanks

En brugerdefineret rapport, der viser timeværdier for flowmålere og
niveaumålere med en døgntotal i bunden af rapporten.

For at designe denne rapport skal du gøre følgende:

 1. I RMS kontrolpanelet, vælg Create New Report Design.
 2. Opret to ark i Excel-projektmappen - Data og Report.
 3. På arket Data, træk det relevante objekter fra RMS designpanelet til den relevante celle. Specificer de relevante parametre i Data Extraction Wizard. Arket Data indeholder de rå datadefinitioner. Dem holder vi adskilt fra selve rapporten, dvs. vi kan lave flere RMS-rapporter ud fra same datakilde.
 4. På arket Report designer vi den endelige rapport, som den skal se ud for operatøren under overvågning. På dette ark indsætter vi referencer til de relevante celler i arket Data.
 5. Vi kan nu udskrive eller vise rapporten på skærmen.

Træk og slip objekterne ind i RMS-rapporten

På arket  Data indsætter vi de objekter vi skal bruge i rapporten. Træk hvert objekt ind i den relevante celle i Excel og Guiden Data Extraction leder dig gennem resten af processen.

RMS drag and drop

IGSS objektet trækkes meget enkelt fra RMS designpanelet til den relevante celle i Excel.

Som første trin vælger du rapportperioden og anvender de relevante datareduktioner og filtre. Så beregner du med de valgte parametre på de rå data og kan nu se de værdier, der ender op i rapporten.

Data extraction

En guide leder dig gennem de valg du skal træffe for at beregne rapportværdierne.

Efter tryk på Next > kan du se objektets rapportværdier, bestemme om datasættet skal gå nedad eller til højre og hvor mange værdier du vil have i rapporten.

Preview of output

Den sidste dialogboks i guiden lader dig vælge dataretning, antal værdier og
du kan se præcis hvordan værdierne vil se ud i den endelige RMS-rapport.

Udskriv eller vis RMS-rapporten på skærmen

Arket Report vil altså indeholde rapportskabelonen med al den statiske tekst. Cellerne med objektværdier vil have cellereferencer til arket Data. De vil blive udfyldt dynamisk, når du genererer den endelige rapport. Billedet viser en færdig RMS-rapport.

Daily report flows and tanks

Et eksempel på en brugerdefineret RMS-rapport.

RMS-rapporten er nu klar til udskrivning. Definer indstillinger for udskrift i Excel og RMS-rapporten er klar til brug.

Sådan oprettes en hændelsesstyret RMS-rapport

Hændelsesstyrede rapporter bruges i mange industrier til at rapportere hændelser ifm. f.eks. en produktionsbatch. 7T har inkluderet en simpel kaffemaskine i IGSS demokonfigurationen, som kan bruges til at illustrere denne funktionalitet.

Sådan opretter du en hændelsesstyret rapport i RMS:

 1. Definer en hændelse som startes og stoppes af et digitalt objekt.
 2. Design en rapport med følgende elementer:
  - Et overskriftsområde hvor de basale informationer om hændelsen (batchen) vises
  - Selve rapporten med alle objekterne
  Objekterne trækkes meget simpelt ind på Excel-arket fuldstændigt som i det første eksempel.
 3. Associer objekterne med hændelsen. Dette gøres ved at vælge de relevante celler i Excel og vælge "Associate Event".

Først definerer du en hændelse i RMS designpanelet som vist nedenfor:

Report event list

Giv hændelsen et navn og definer start- og sluthændelse.

Næste trin er at designe rapporten i Excel. Bemærk at du automatisk can vise information som start- og sluttid og varighed. Tiderne i de første fire felter er pladsholdere for de dynamiske data, der vil blive beregnet, når selve rapporten genereres.

Coffee production design

Design det endelige rapportlayout i Excel ved at trække og slippe IGSS objekterne, som vælges i RMS designpanelet.

Tredje trin er at trække de relevante objekter ind i rapporten. I dette eksempel, har vi taget objektet Coffee Dose og associeret det med hændelsen Coffee Production. Bemærk at du her kan vise både rådata fra IGSS og de endelige rapportdata i Data Extraction Wizard.

Data extraction

Beslut hvad du vil vise i rapporten og associer objektet med den relevante hændelse (Coffee Production).

Dernæst specificerer du, at du ønsker at se alle hændelser mellem start- og sluttid og selvfølgelig også deres tidsstempler.

Endelige kan du vise eller udskrive rapporten. Den simple kaffeproduktionsrapport vil så se således ud:

Coffee production report

Den endelige hændelsesstyrede rapport i HTML format.

Eksporter RMS-rapporter til HTML eller PDF
Hvis du ønsker at distribuere eller arkivere dine RMS-rapporter i andre formater end .xls, kan du gemme i HTML eller Adobe Acrobat PDF format.
Du kan naturligvis specificere regler for filnavn og placering af eksportfilerne.

Daily report flows and tanks

Den endelige RMS-rapport i HTML format præsenteret i Internet Explorer.

Udtryksgenerator og kommandolinjegrænseflade

Når du har kendskab til de basale funktioner i RMS, kan du begynde at udforske Udtryksgeneratoren og RMS kommandolinjegrænsefladen.

RMS expression builder

Udtryksgeneratoren gør det muligt at opbygge komplekse udtryk og vise resultaterne i RMS-rapporten.

Kommandolinjegrænsefladen gør det muligt at udskrive eller eksportere RMS-rapporter på et bestemt tidspunkt eller styret af en bestemt IGSS hændelse. Dette kan gøres fra en Windows kommandoprompt eller grafisk fra IGSS-modulet Job Scheduler, som også er en del af IGSS standardversionen.