Operatørstation, Distribueret driver (Backup)

  • English

Denne operatørstationstype er en speciel forekomst af en IGSS operatørstation. Stationen er direkte forbundet til en eller flere PLC maskiner og driverne kører lokalt på stationen. Under normal drift er operatørstationen forbundet til IGSS server og driverne overfører data til serveren.

Når backup tilføjelsen er tilkøbt, skal den licensfil, der indeholder Single User backup løsning være til stede på operatørstationen sammen med en Hardlock, for at operatørstationen kan starte op i backup mode.

Hvis opertørstationen bliver isoleret på grund af en netværksfejl eller en server fejl, vil systemet genstartes i backup tilstand og derefter fungere som en Single User der benytter de drivere den benyttede før den mistede forbindelsen til IGSS serveren. Operatørstationen er i stand til at overvåge og kontrollere den del af den proces, som den er direkte forbundet til.

Operatørstationen kan gemme de indsamlede data som en spool fil der kan sendes til serveren når forbindelsen er genoprettet. Den distribuerede driver operatørstation kan sættes op til automatisk at vende tilbage til normal drift, når serveren er tilgængelig igen.