Ekstern SQL database

  • English

IGSS software understøtter brugen af enhver ægte SQL-database som et lagrings- og søgningsværktøj til procesdata. Standarddatabasen for IGSS er Microsoft JETengine eller Access-database og det er i .mdb filformatet, at historiske værdier for processen er gemt. Rapport funktionerne og andre IGSS moduler bruger selv denne pålidelig database-teknologi til at gemme en visning af proces- og konfigurationens oplysninger.

I store anlæg eller procesautomationssystemer kan Access databaseteknologien, til håndtering af historiske proces data, dog bliver en begrænsende faktor. For eksempel i tilfældet, hvor mængden af procesdata nærmer sig 1 GB, kan databehandlingshastigheden være faldende, hvilket resulterer i længere svartider til dannelsen af IGSS rapporter.

Det er i de tilfælde et alternativ, at forbinde IGSS til en ekstern SQL-database hvis evner til at gemme og hente historiske data, er næsten ubegrænsede. SQL-databasen kan være placeret på en separat computer som vist nedenfor, eller den kan befinde sig på den samme computer, hvor IGSS server softwaren er installeret.

En ekstra fordel med en SQL-løsning er, at det kan danne fundament til at skabe virkelige store database applikationer som er skræddersyet til den enkelte proces.