Defintionsmodulet

 • English
Definitionsmodulet bliver brugt af system designeren til at oprette en IGSS konfiguration hvor der oprettes proces diagrammer for overvågning af anlægget samt objekter og objekt logik. Definitionsmodulets indbygget værktøjer og funktionalitet gør det muligt for system designeren at skabe et helt SCADA system uden brug af andre værktøjer eller programmeringsfunktionalitet.

Listen herunder viser nogle af de mest spændende og kraftige funktioner i programmet men listen er absolut ikke udtømmende.

Definitionsmodulet hjælper system designeren med at...

 • Bygge en model af den proces der skal overvåges ved hjælp af proces diagrammer
 • Oprette og opsætte de individuelle proceskomponenter (kaldet objekter) i IGSSS
 • Forbinde IGSS til de fysiske proceskomponenter ved at specificere deres PLC adresser
 • Specificere forholdende mellem de forskellige typer af proceskomponenter
 • Oprette skabeloner til hurtigt at oprette identiske proceskomponenter
 • Oprette animeret visninger og symboler for proceskomponenter ved hjælp af ActiveX teknologi
 • Oprette og opsætte alarmer og alarm tekster for individuelle proceskomponenter
 • Tilpasse og konfigurere menuer, værktøjslinier og funktionstaster i procesdiagrammer så de opfylder systemkrav og krav fra operatører
 • Overføre konfigurationselementer til andre konfigurationer ved hjælp af Import/Export funktionaliteten
 • Oprette og tilpasse kurver for bedre at få overblik over processen
 • Oprette og tilpasse rapporter for procesrapportering og dokumentation.
 • Indlejre programmeringslogik i proceskomponenterne ved hjælp af den indbyggede Visual Basic for Applications (VBA) editor.
 • Skabe indlejret kurver, alarm vinduer og under-diagrammer inde i selve hoved procesdiagrammet.
 • Opsætte data indsamlings og data reduktions retningslinier (middelværdi, minimum værdi, makismum værdi, sum, aktuel værdi eller differens værdier)
 • Opsæt parametre for tidsbestemt eller hændelsesbestemt PLC kommunikation, hvor skannings intervallerne eller skannings betingelserne for PLC kommunikationen defineres.

Om IGSS objekter i Definitionsmodulet

IGSS er baseret på objekt-orienteret teknologi og Definitionsmodulet benytter objekter til at repræsentere proceskomponenterne i procesdiagrammet. IGSS objekter er opdelt i objekttyper som f.eks. digitale og analoge objekter. En proceskomponent bliver oprettet som et IGSS objekt som indeholder alle den fysiske komponents egenskaber.

Det medfører at et IGSS objekt indeholder op til otte Input/Output punkter eller data tags . Som eksempel kan et analogt objekt indeholde følgende værdier: Høj alarm, Høj grænse Procesværdi, Sætpunkt, Lav grænse og Lav alarm.

Se yderligere
Liste over øvrige funktioner i Definitionsmodulet.