Raport czynności wykonywanych przez Operatora

 • English

W systemach SCADA istotnym elementem jest możliwość monitorowania ważnych czynności wykonywanych w procesach przemysłowych. IGSS V8 zawiera nowy moduł Raport czynności, który oferuje możliwość zapisywania ważnych czynności wykonywanych przez operatora system.

Co jest zapisywane

Raport czynności można w łatwy sposób dostosować do zapisywania następujących czynności operatora:

 • Potwierdzenia alarmów procesów
 • Komendy wysłane do PLC
 • Zalogowanie i wylogowanie Operatora
 • Zmiany w ustawieniach zbierania danych
 • Notatki Operatora – przykładowo notatka do alarmu lub notatka konserwacyjna
 • Zmiany w limitach alarmów obiektu analogowego
 • Start/stop systemu

Zapisywane czynności wyświetlane są w oknie Raportu czynności. Filtrowanie listy jest bardzo elastyczne i może uwzględniać wiele różnych parametrów. Jest to przydatne do śledzenia wybranych działań operatora w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości w nadzorowanym procesie. Poniżej wymienione są niektóre informacje dostępne dla każdego zapisanego rekordu:

 • Operator – który operator wykonał daną czynność
 • Obiekt IGSS – który obiekt został zmieniony
 • Stacja operatorska IGSS – skąd została wykonana czynność
 • Rodzaj Akcji – co zostało zrobione
 • Zatwierdzone przez – kto jako druga osoba zatwierdził daną czynność

The Audit Trail window

Okno Raportu czynności

Dodatkowe funkcje modułu Raport czynności

Poniżej znajduje się lista kilku dodatkowych funkcji, które również są dostępne w module Raport czynności:

 • Przedział czasowy – łatwy wybór przedziału czasu, który ma być wyświetlony. Może to być realizowane przez uprzednio zdefiniowane przedziały (przykładowo: ostatnia godzina, dzisiaj, w tym tygodniu, itp.) lub zdefiniowane przez użytkownika.
 • Widoki – aby czerpać korzyści z Raportu czynności w sposób szybki i łatwy, można zdefiniować kilka własnych widoków. Każdy widok zapamiętuje warunki filtrowania oraz wybrany przedział czasowy.
 • Wymagany opis czynności operatora – Raport czynności można skonfigurować tak, że będzie wymagał od operatora napisania notatki do czynności wykonywanej w danym procesie.
 • Baza danych SQL – Dane Raportu czynności zapisywane są w odrębnej bazie SQL.
 • Dostęp bezpośrednio z trybu Nadzór – Raport czynności jest dostępny dla wybranego obiektu, bezpośrednio z trybu Nadzór, tak jak pokazano poniżej:

Accessing Audit Trail from Supervise
Dostęp do Raportu czynności z okna Nadzoru