Operatørlogbog på alle brugeraktiviteter

 • English

I ethvert automationssystem er det vigtigt at kunne følge alle handlinger i anlægget til rapporter, analyser mv. I IGSS V8 er der nu en ny funktion – operatørlogbogen, som gør det muligt at registrere vigtige handlinger.

Hvilke handlinger bliver registreret?

Operatørlogbogsmodulet er meget enkelt for operatøren at sætte op til at registrere følgende handlinger:
 • Kvittering af alarmer
 • Kommandoer til PLC’er
 • Operatører der logger ind/ud
 • Ændringer i indstillinger af dataopsamling
 • Operatørnoter – f.eks. Alarm noter eller vedligeholdelses noter
 • Ændringer i analoge alarmgrænser
 • Systemet startes/stoppes

De opsamlede data i operatørlogbogen vises i en liste i operatørlogbogsvinduet. Filtrering i denne liste er fleksibelt og kan udføres på mange forskellige parametre i systemet. Dette er nyttigt til at spore udvalgte operatøraktiviteter og opdage uregelmæssigheder i proceskontrollen. Nedenfor er listet nogle af de informationer, som er tilgængelige på den enkelte registrering i operatørlogbogen:

 • Operatøren – hvilken operatør har udført handlingen?
 • IGSS objektet – hvilket objekt er blevet berørt af handlingen?
 • IGSS operatør stationen – hvorfra er det kommet?
 • Kommando typen – hvad er ændret?
 • Godkendelsen – hvem, udover operatøren, har godkendt kommandoen ved brug af sikre kommandoer?

The Audit Trail window

Operatørlogbogsvinduet

Funktioner i operatørlogbogen

I det følgende er listet nogle ekstra funktioner, som også er inkluderet i operatørlogbogen:
 • Tidsintervaller
  Det er gjort enkelt at vælge tidsperioder i operatørlogbogen. Det gøres enten fra fast definerede perioder (f.eks. Sidste time, i dag, denne uge, osv.) eller ved en fleksibel tidsperiode defineret af operatøren.
 • Visninger
  For at få maksimal udbytte af operatørlogbogens informationer så enkelt som muligt kan der dannes en lang række operatørdefinerede visninger. Hver visning gemmer de valgte filtre for tilstande og tidsintervaller for data i operatørlogbogen.
 • Note krav på kommandoer
  Operatørlogbogen kan sætte op med krav om, at operatøren skal skrive en note ved afgivelse af bestemte kommandoer
 • SQL-database
  Operatørlogbogen gemmes i en separat SQL database
 • Direkte tilgang fra Overvågning
  Operatørlogbogen kan tilgås, for et valgt objekt, direkte fra Overvågningsmodulet som vist her:

Accessing Audit Trail from Supervise
Tilgang til operatørlogbogen fra Overvågning