ActiveX i IGSS

  • English

IGSS kan indeholde ActiveX kontrol komponenter og understøtter ActiveX standarden. Standarden er udviklet af Microsoft og er en åben integrationsplatform, der gør at softwarekomponenter kan interagere med hinanden. Det gør det muligt for systemdesigneren at udvikle og integrere software komponenter i et projekt, som ActiveX-objekter. Fordi IGSS understøtter denne standard kan 3. parts ActiveX-software let kan integreres i IGSS.

ActiveX som Descriptor

En ActiveX kontrol kan bruges som en alternativ præsentation af et proceselement i et IGSS diagram. ActiveX kontrollen er bundet til et IGSS objekt ved hjælp af en standardiseret dialog i Definitionsmodulet. I modsætning til andre visninger, kan en ActiveX kontrol bindes til flere IGSS objekter.

Eksempel på et ActiveX-objekt

Til demonstrationsformål har vi købt en ActiveX kontrol til visning af analoge målinger. Kontrollen kaldes ”GMS Angular Gauge ActiveX Control”.
(For yderligere oplysninger gå til http://www.globalmajic.com.)

Typisk anvendes denne kontrol til visning af den aktuelle procesværdi for et analogt objekt (som vist på illustrationen). Men IGSS gør det også muligt at lade operatøren sende værdier tilbage til processen, for eksempel kan et sætpunkt ændres direkte fra ActiveX-objektet.

For at vise procesværdien kan nålen forbindes til det relevante analoge objekt i konfigurationen ved at højreklikke på "NeedleValue" egenskaben og vælge "Bind events TO control", dette bringer "Bind control properties" dialogboksen op, hvori vi vælger IGSS objektet.


Det næste skridt er at tilpasse ActiveX kontrollens indbyggede egenskaber, der er tilgængelige direkte fra IGSS Definitionsmodulet. Typisk vil en udvikler justere størrelsen af kontrollen, antallet af enheder, skalaen osv.


Endelig kan vi vise procesværdien direkte på procesdiagrammet.