Realtids data på web-sider

Indledning

IGSS realtidsdata kan vises præcist som det ønskes på internetsider. Det er meget nemt at oprette forbindelse til IGSS serveren og hente realtidsdata. Her er et par konkrete eksempler til inspiration.

Case 1: En Cassini Webserver og Adobe Flash løsning

Udfordringen:
Solvarme bliver mere og mere populært i Danmark, hvor antallet af anlæg hos private og forsyningsselskaber nu overstiger mere end 30.000 anlæg. Solvarme bruges effektivt i fjernvarmeværker. Den danske systemintegrator, YIT A / S, der er eksperter i fjernvarme, blev bedt om at levere en webside, der viser aktuelle og historiske solvarmedata fra forskellige solvarmeanlæg.

Løsningen:
YIT har valgt at tilpasse vores eksempel med Cassini Webserver for at gøre data fra IGSS synlige. De hentede realtidsdata fra IGSS ODBC Serveren ved hjælp af JavaScript. Dataene kan derefter vises efter behov. YIT har valgt et Adobe Flash land kort over Danmark for at give et overblik. Ved at klikke på en rød prik vises en historisk side i HTML-format. Princippet i løsningen er vist her.

Resultatet:
Folk med interesse i solvarme kan nu få vist realtidsværdier og historiske værdier på http://www.solvarmedata.dk/ Den første side viser et kort over Danmark med solvarmeanlæggene plottet ind. Ved at holde markøren over den røde prik vises værdierne i på følgende måde:

  • nuværende varmeproduktion
  • nuværende varmeproduktion
  • nuværende solstråling

Denmark country map with solar heat plants

 

Hvis der klikkes videre på et anlæg fører det til en underside, som viser de historiske værdier. På denne side kan der hentes historiske værdier i CSV-format og vises grafer af historiske data (se nedenfor)

 Graph of historical solar heat data

Brugerdefineret webserver løsning

Hvis du vil afprøve Cassini Webserver løsningen kan du gøre det lige nu.. 7T har lavet en startside på webserveren der forstår IGSS syntax. Med denne meget simple syntaks, kan realtidsdata fra IGSS ODBC Server trækkes ud. Data kan præsenteres som ønsket på siden ved brug af simpel HTML.

Læs vejledningen i filen, How to set it up.htm.

Case 2: En SQL Server og ASP-løsning

Udfordringen
Den islandske systemintegrator, Raftakn, stod over for den udfordring at levere 24/7 web-baseret overvågning af et varmtvands distributionsanlæg i Island.

Løsningen
Raftakn valgte at udtrække live data fra IGSS ODBC Server til en SQL Server. Ved brug af ASP-kode udtrak de data fra SQL Serveren og præsenterede disse data på en webside. Tegningen viser den valgte løsning.

Resultatet
Operatører, anlæg og andet personale kan nu se realtidsværdier i distributionsanlægget i en standard web browser på denne URL: http://www.hef.is/default.asp?sida=igssdata.asp

De viste værdier er primært strømme, vandtemperaturer, vindhastighed og retning.

Billedet viser, at floden løber mellem de to små byer Fellabær og Egilsstadir. Den røde linje er det varme vand fra Urridavatn, hvor 75oC varmt vand bliver udvundet fra ca. 1.000 meters dybde


Customized web server solution

If you want to try out the Cassini web server solution, you can do it right now.

7T has modified the default start page of the web server to understand IGSS syntax. With a very simple syntax, you can thus extract live data from the IGSS ODBC Server. The data can be presented as you like on the web.

Start by reading the instructions in the file, How to set it up.htm.

Download Code and Help