IGSS News

On this page you will find all relevant news posted by the IGSS team.

Learn about new features and versions of the IGSS SCADA software. 


Published Jan 10, 2017 |

Nyt funktionalitet i kurverne

Nyt fra IGSS Udvikling

Det nye kurve værktøj som blev introduceret i IGSS12 er blevet forøget med en række af nye funktioner som øger overblikket og giver brugerne øgede muligheder for at oprette, betjene og redigere deres kurver. Nogle af disse er funktioner fra tidligere IGSS versioner som er blevet gen-indført.

Send aktiv kurve som e-mail billede

I de tidligere versioner af IGSS, var det muligt for en operatør at sende et skærmbillede af kurven fra Overvågningsmodulet som en vedlagt fil til en e-mail besked. Da IGSS 12 blev udviklet, nåede denne funktion ikke at blive implementeret men er nu blevet blevet gen-indført

GraphProperties_EmailGraph_DK

For at sende et skærmbillede af den aktive kurve, skal du klikke på Email knappen i kurvens værktøjslinie eller højre-klikke i kurven og vælg Email.

Y-akse grænser opsættes fra Y-akse menu

Du kan opsætte Y-akse grænser (højeste og laveste akse-værdier) direkte fra Y-akse menuen for hvert Y-akse vist i kurven.

GraphProperties_YAxisMenu_DK

Grænserne i Y-akse menu’en svarer til de Y-akse grænser som kan opsættes på sub-fanebladet Avanceret i fanebladet Signaler i vinduet Kurveegenskaber:

  • Auto: Kurven beregner Y-aksens højeste og laveste værdier baseret på det objektdata som skal vises i kurven.
  • Objektgrænser: Y-aksens maksimum og minimumsværdier hentes fra objektgrænser defineret på selve objektet i Objektegenskabs vinduet i Definitions modulet.
  • Faste grænser: Du kan manuelt specificere den højeste og laveste værdi for den enkelte Y-akse i kurven.

Y-akse menu’en åbnes ved at højre-kllikke på den Y-akse du vil ændre grænser for.

Skjul/Fremhæv signaler som standardindstilling

Når en kurve åbnes, kan en operatør vælge at skjule eller fremhæve en eller flere signaler for at forsimple kurven og få et bedre overblik over den trend som præsenteres i kurven.

Du kan definer signalformatteringen til at være skjult eller fremhævet som standardindstilling i kurven så kurven åbnes med disse signalformateringer allerede valgt

I venstre side af vinduet Kurveegenskaber > fanebladet Signaler, vælg det signal du vil opsætte standardformatteringsindstillinger for og:

  • Vælg afkrydsningsfeltet Fremhævet for at fremhæve signalet automaatisk når kurven åbnes.
  • Vælg afkyrdsningsfeltet Skjult for at skjule signalet automatisk når kurven åbnes.

GraphProperties_HighlightHideDefaultsetting_DK

Hvis kurven skal åbnes med alle andre signaler skjult og/eller fremhævet, skal du opsætte denme formattering på hvert signal.

Alle operatører vil stadig kunne fjerne fremhævelser og vise skjulte signaler som sædvanlig ved at vælge Fremhæve/Fjern Fremhævelse og Skjul/Vis/Skjul Alle Andre i signal tekst (overskrift) menuen eller fra kurvemenu’en.

Værdiværktøjet

Hvis værdiværktøjet blive vist I kurven og kurveperioden indeholder nuværende tid, vil værdiværktøjet automatisk placers ved den nuværende tid og låses dér – dvs. Til højre langs tids aksen (X-aksen). Værdiværktøjet vil derefter automatisk opdateres hvert sekund og vise de nuværende signalværdier som de modtages af IGSS.

GraphProperties_ValueToolbar_DK

Hvis værdiværktøjet flyttes fra den nuværende tid lands Tids aksen, vil værdierne ikke længere vise de nuværende signalværdier og istedet vise de historiske signalværdier.

Hvis værdiværktøjet rykkes tilbage til den nuværende tid på Tids aksen, for eksempel ved at bruge Gå til Nu indstillingen i X-akse menu’en, vil værdiværktøjet automatisk fortsætte med at vis de nuværende signalværdier.

Kun Opdateringer

Disse nye og gen-indført kurve funktioner er kun tilgængelige I IGSS12 efter du har opdateret din IGSS installation.